EMD uses cookies to store your settings and statistics. If you continue, you accept our use of cookies.
X

Beregninger

EMD tilbyder at udføre beregninger af vindmøllers forventede langtidsproduktion, bl.a. baseret på vindindeks, ligesom EMD tilbyder at beregne forventet energiproduktion samt støj, skyggekast, visualiseringer mv. for nye vindmølleprojekter.

EMD har et langt og solidt erfaringsgrundlag for at gennemføre disse beregninger, som betragtes som -bankable- af de fleste finansieringsgivere til vindmølleprojekter i Danmark.

Opfølgning på energiproduktion for eksisterende vindmøller - og dermed beregning af forventet fremtidig produktion - kan gennemføres på flere niveauer:

Simpel analyse baseret på månedsproduktioner og vindindeks
Med det nye WindPRO modul Performance Check, er det nu muligt at gennemføre analyser ret præcist med et meget overkommeligt tidsforbrug. Det kræver dog stadig, at man 'ved hvad man gør'. En helt afgørende faktor er at vurdere rådighedstab - hvilke måneder skal filtreres fra, og kan der være specielle forklaringer for måneder der ikke passer godt, f.eks. vindretningsfordeling, og hvordan inddrages dette?

Avanceret analyse baseret på 10min., time eller døgnproduktioner
Hvis man skal rigtig tæt på, vælger vi at sætte en tidsvarierende beregning op, som baseres på EMD_ConWx time vindværdier. Denne kalibreres ind til at passe bedst muligt mølle for mølle, måned for måned, retning for retning. Her kan bl.a. 'skrues' på skaleringen af EMD_ConWx data efter retning. Desuden kan der skrues på ruhedsklassificeringen af terrænet omkring møllerne. Kan man lave en god overensstemmelse mellem beregnet og målt, kan man generelt også stole på at dette beregnings setup kan forudsige langtidsproduktionen korrekt. Denne metodik kan anvendes generelt over hele verden, dvs. ikke kun hvor vindindeks data er tilgængelig.
En sidegevinst ved denne metode er, at man kan få en meget præcis opgørelse af hvor meget produktion man har mistet i perioder, hvor møllen har været ude af drift eller kørt neddroslet.

Fremtidig løsning - ON-Line Performance Check
En løsning, som er i udvikling (okt.13), er et nyt online performance check system, hvor man via en webside kan følge hvor godt møllerne yder over tid. Dette er baseret på et avanceret beregnings-setup, der omregner målte vindhastigheder og retninger til beregnet energiproduktion på 10 minutters basis. Der foregår en avanceret filtrering af data fra flere møller for at skabe et så præcist og pålideligt grundlag, som muligt, udfra de målinger der er.

Systemet er unikt til dels at se hvor godt beregningsmodellen virker (og dermed efterjustere, hvis man kan se der er model setup problemer - eksempelvis kan en skov i nærheden betyde mere end modellen forudsiger), dels opgøre mistet produktion samt ligeledes opdage performance problemer i tide. Det ses ofte, at møller kan køre flere år med en fejl i styringen, f.eks. en defekt sensor, som kan være svære at detektere, da produktionen kun reduceres beskedent. Hvis dette var opdaget i tide, kunne denne mistet produktion være undgået. Langtids degradering af performance forårsaget f.eks. af at vinge overflader degraderer, kan også detekteres med det nye online performance check system.

Ring eller skriv efter et tilbud !