EMD uses cookies to store your settings and statistics. If you continue, you accept our use of cookies.
X

Vindenergiindeks- og vindmølleimport i WindPRO

Hvis man anvender beregningsprogrammet WindPRO, kan man hente vindenergiindeks for hver enkelt vindmølle i Danmark, samt koordinater, mølletype (kobling til møllekatalog), navhøjde og forventet langtidsproduktion.

Det er to forskellige services:

  • Vindindeks hentes fra Performance Check modulet, og kan anvendes sammen med de eksisterende møllers månedlige produktionsdata i dette modul. Det giver en række muligheder for at analysere sammenhængen mellem vindindeks og produktion, se beskrivelse her

  • Vindmølleimport, kræver licens til "DK WTG ON-Line import". Databasen ved EMD opdateres månedligt baseret på Energistyrelsens stamdata register og EMD’s egne tilføjelser, bl.a. kobling til møllekatalog, samt beregnet forventet langtidsproduktion.